Mensen met stress- en/of burn-outklachten hebben op korte termijn effectieve hulp nodig. Als hiermee te lang wordt gewacht, duurt herstel ook langer (onnodig verzuim) en daar is niemand bij gebaat. De CSR-methode is een zeer effectieve methode gebleken om mensen hierbij te begeleiden. In 2016 ben ik daarom opgeleid door en sindsdien aangesloten bij CSR-centrum. In die hoedanigheid ben ik erkend CSR-coach.

Over de CSR-Methode *)

De CSR-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche.

‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Roofbouw

De klachten die horen bij overspanning en burn-out ontstaan niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Tijdens dit roofbouwproces krijg je steeds meer lichamelijke en psychische (cognitief en sociaal emotioneel) klachten.

Chronisch onvoldoende herstel

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om je in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren.

Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement.

Je raakt ontregeld door het steeds maar ‘aan’ staan

Op zeker moment helpt enkel rust nemen niet meer: dat noemen we overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd (vandaar de naam CSR: Chronische Stress Reversal.)

Focus op de oorzaak, niet op de symptomen

Het mentale en lichamelijke disfunctioneren leidt vaak weer tot verdere problemen, zowel op het werk als in de privésfeer. Doordat je een kort lontje hebt en weinig veerkracht, krijg je bijvoorbeeld sneller conflicten op je werk. Of je krijgt relatieproblemen, of oude trauma’s spelen weer op. Dit soort afgeleide problemen fungeren vaak als aanmeldingsklacht en – ten onrechte – als focus van de diagnostiek en behandeling. Hierdoor komt echt herstel niet of niet op tijd op gang en zullen klachten verergeren.

Psycho-biologische aanpak = effectief en prettig

Op grond van deze uitgangspunten werd de CSR-Methode ontwikkeld. In de coachpraktijk wordt deze benadering niet alleen door de cliënten hoog gewaardeerd (gemiddeld evaluatiecijfer: 8), hij is ook bewezen effectief. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit – alleen – niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen van en begeleiden bij verantwoorde werkhervatting maakt deel uit van de aanpak.

*) Bron: CSR-centrum

Enkele reacties van mensen over hun CSR-begeleiding bij herstel van burn-out:

“Natuurlijk, iedereen die in de knel zit gun je een coach. Maar dit werk steekt wel heel nauw. De professionaliteit van de coach is van belang en ook de klik; is er sprake van een gelijkwaardige relatie op cruciale momenten? Dit vraagt veel van een coach. Ik heb het met Jennifer erg goed getroffen. Dat hoort geen toeval te zijn.”

“Ik raad deze vorm van stresscoaching aan, omdat ik zelf ervaren heb dat een dergelijk traject zeer waardevol kan zijn. Daarnaast is het vooral ook te danken aan mijn coach. Ze luistert, oordeelt niet, geeft feedback ook al was deze soms niet wat ik wilde horen, maar hierdoor leerde ik wel anders te denken en te handelen. Je doorbreekt een vast patroon van denken en voelen. Leert jezelf beter kennen. En dit mede door haar kracht, positieve energie en eerlijkheid. Ben uitermate content met Jennifer”.

“De afwisseling met de wandelcoaching vond ik erg prettig. De duur per sessie (twee uur) vond ik op soms zelfs iets te kort voor mijn gevoel”.