In een dagworkshop krijgen leidinggevenden kennis van en gaan zij met elkaar in dialoog over het (preventief) voeren van verzuimgesprekken.

Door ervaringen uit te wisselen over wat we zoal tegenkomen bij (dreigend) ziekteverzuim en wie we daarin zelf zijn, onnodig verzuim kan worden voorkomen. Leidinggevenden hebben daardoor beter zicht op de gevolgen van hun keuzes en weten beter wat wel en wat niet bijdraagt in een gesprek en de begeleiding, om de medewerker te ondersteunen bij herstel.

Wat aan de orde komt:

  • informatie Wet Verbetering Poortwachter
  • kennis over werkdruk en stressklachten
  • theorie van (verzuim)gespreksvoering
  • oefenen met casussen
  • ervaringen en tips

Wilt u op deze manier ook onnodig verzuim voorkomen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.


Enkele inzichten die deelnemers in deze workshop deden:

“Ik kan maar beter het idee loslaten dat ik als leidinggevende al aan oplossingen moet denken.”

“Vragen hoe het écht met iemand gaat: hoe is het om ziek thuis te zijn?”

“Ook belangstelling tonen voor de wereld buiten het werk.”

Mail ons