In een ochtend- of een middagsessie voorzien we leidinggevenden van kennis en gaan we met elkaar in dialoog over het (preventief) voeren van verzuimgesprekken.

De ervaring leert dat door te praten over wat we zoal tegenkomen bij (dreigend) ziekteverzuim, onnodig verzuim kan worden voorkomen. Leidinggevenden hebben daarna beter zicht op de gevolgen van hun keuzes en weten beter wat wel en wat niet bijdraagt in een gesprek en de begeleiding, om de medewerker te ondersteunen bij herstel.

Wat aan de orde komt:

  • informatie Wet Verbetering Poortwachter
  • kennis over werkdruk en stressklachten
  • theorie van (verzuim)gespreksvoering
  • oefenen met casussen
  • ervaringen en tips

Wilt u op deze manier ook onnodig verzuim voorkomen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.


Enkele inzichten die deelnemers in deze workshop deden:

“Ik kan maar beter het idee loslaten dat ik als leidinggevende al aan oplossingen moet denken.”

“Vragen hoe het écht met iemand gaat: hoe is het om ziek thuis te zijn?”

“Ook belangstelling tonen voor de wereld buiten het werk.”

Mail ons