Deze cliënt is vanuit een baan per 01-09-2015 naar een nieuwe baan gegaan.

Deze cliënt is vanuit eigen beweging per 01-09-2015 vanuit een baan naar een nieuwe baan bij een andere werkgever gegaan.

Voorkom Onnodig Verzuim heeft een vitaliteitsdashboard ontwikkeld. Hiermee krijgt de werknemer inzicht in zijn vitaliteitsklachten, de ontwikkeling daarvan en daarmee een deel van de voortgang van het counselingstraject. De werkgever heeft in verband met de privacy van de werknemer alleen inzicht in het grafische gedeelte en indien de werknemer hiermee instemt. Inzicht verloopt altijd via de werknemer zelf.

Het VOV-VitaliteitsDashboard© is een klachtenindicator van vitaliteitsklachten op deze vier gebieden:

  • Lichamelijke vitaliteit
  • Mentale vitaliteit
  • Sociaal-emotionele vitaliteit
  • Zingevingsvitaliteit

Voorkom Onnodig Verzuim verbindt geen conclusies aan de uitkomst van de meting. Dit vereist wetenschappelijk onderzoek.

Het VOV-VitaliteitsDashboard© is een heel mooi instrument om het gesprek hierover tussen werkgever en werknemer tot stand te brengen en in stand te houden. Juist op dat gebied waar het in eerste instantie lastig is met elkaar over in gesprek te gaan.

We meten en rapporteren op drie moment, zodat de voortgang inzichtelijk wordt:

1e: na het eerste (intake)gesprek

2e: na het 5e gesprek

3e: na het 9e en/of laatste gesprek

De inhoud van het counselingstraject wordt hiermee gedeeltelijk afgestemd op de uitkomsten van het Persoonlijk VitaliteitsDashboard.

Het is ook mogelijk los van een counselingstraject, een persoonlijk vitaliteitsdashboard te laten opmaken. U kunt dit zien in het kader van (wellicht breder) een Preventief Vitaliteits Onderzoek.