Missie

De missie van Voorkom Onnodig Verzuim is dat werkgever en werknemer zich met elkaar weten te verbinden, door in staat te zijn om niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk betrokkenheid naar elkaar te (kunnen blijven) tonen, waardoor mensen daadkrachtig kunnen functioneren.

Voorkom Onnodig Verzuim ondersteunt werkgevers om medewerkers bij (dreigend) verzuim goed te begeleiden en de relatie met de werknemer goed te houden.

Visie

Voorkom Onnodig Verzuim staat voor een vreugdevoller wereld door onnodig verzuim te voorkomen voor mensen in arbeidsorganisaties.

Roeping

Ik ben een sensitieve en nieuwsgierige vrouw die bewustwording op diepere lagen brengt, waardoor veerkracht en vreugde ontstaat.