Evangelische Omroep, 25 oktober 2023 NPO 2.

Op de rand van deze nieuwe dag, mocht ik bij de EO op NPO2, Nederland te ruste leggen met een ‘Nachtzoen’ over maskers die we (onbewust) kunnen dragen, de functie van hersteltijd en wat er nodig is om het rustiger in en om ons heen te maken. Ik sloot af met een gedichtje uit #LAKLAAG van mijn bevriende collega Moniek Wolters.

#hersteltijd #burnout #slaap #overgang #chronischestress

https://www.npostart.nl/de-nachtzoen/26-10-2023/VPWON_1346129

NU.nl 25-10-2022

Altijd ‘aan’ op het werk en daarna geen puf meer.

Inkomende mails, berichtjes of heel de dag in vergadering. We staan altijd ‘aan’ op het werk. Maar daardoor putten we onszelf – mentaal en fysiek – flink uit en hebben we ’s avonds geen puf meer voor andere dingen. Hoe zorg je ervoor dat je wél energie overhoudt na een dag werken?

Volgens Jennifer Elders, psychosociaal therapeut bij Voorkom Onnodig Verzuim, ontstaan veel mentale en fysieke problemen doordat we op het werk bijna niet meer de kans krijgen om te herstellen.

“We hebben sinds het hybride werken de ene online vergadering na de andere, zonder ruimte ertussen om bij te komen. Terwijl even afstand nemen van het werk zo ontzettend belangrijk is.”

Dit noemt Elders hersteltijd: de momenten die je niet besteedt aan werk en waarop je even niets moet.

In 2020 en 2021 heb ik met een groepje professionals (arbeidspsychologen, GZ-psycholoog, bedrijfsarts en sportarts) gewerkt aan een stuk waarmee we werkgevers en werknemers ondersteunen om het bedrijf fit en vitaal te houden: de Leidraad voor hersteltijd op het werk (download ‘m hier). We hebben het gemaakt onder de paraplu van de Stichting ISMA-NL, (de International Stress Management Association) waar wij vrijwillig voor werken. Sociale partners zijn geïnformeerd en we zijn hierover in gesprek met CNV, FNV en de SER.

Helaas is het, om (begrijpelijke) agenda-technische redenen bij verschillende politici, niet gelukt om een formeel overhandigingsmoment in te plannen. We hebben de Leidraad wel online ter beschikking gesteld en er zijn al bijna 1500 downloads gedaan. 

Ook zijn de afgelopen tijd verscheidene media interviews en artikelen gepubliceerd over deze Leidraad:

In MT-Sprout:
https://mtsprout.nl/werk-leven/heilwine-bakker-hersteltijd

Algemeen Dagblad:
https://www.ad.nl/werk/de-hele-werkdag-knallen-s-avonds-futloos-op-de-bank-gaat-een-keer-mis~a5d65209/

PW Net:
https://www.pwnet.nl/39440/gestreste-medewerkers-zo-zorg-je-voor-hersteltijd-op-het-werk

Tijdschrift voor Arbeidsdeskundigen:
https://www.arbeidsdeskundigen.nl/cms/public/files/2021-10/ad-visie-2021-04-pleidooi-voor-pauze.pdf

TBV Online:
https://www.tbv-online.nl/leidraad-voor-hersteltijd-op-het-werk-pleidooi-voor-pauze/

Op 18 november 2021 hebben we de leidraad overhandigd aan Anneke Westerlaken, toenmalig voorzitter van vakbond CNV Zorg & Welzijn.

De werkgroepleden, van wie de namen staan vermeld voorin de ‘Leidraad hersteltijd op het werk’, bij het overhandigingsmoment.

Met dank aan Lousewies van der Laan, directeur Transparency International, die mij de pen doorgaf voor de column voor het magazine The Optimist NL, schreef ik over het belang van het goed onder woorden kunnen brengen hoe het echt met ons gaat.

Ik heb de pen doorgegeven aan Miriam Bryson, directeur / bestuurder op het gebied van welzijn en informele zorg.

The Optimist NL – Nr. 204 – mei/juni 2022.

In de podcast ‘We hebben ruzie’ van Elles de Bruin en Jantine Stoel, vertel ik over de invloed van het verloop van de echtscheiding van mijn ouders op mij als kind en de relatie met de problemen die ik later in mijn (werk)leven ondervond. Ik deed alles op wilskracht, in plaats van vanuit gezonde veerkracht. Een belangrijke oorzaak daarvan was het langdurig verbreken van het contact met mijn vader. Ook vertel ik hoe ik als psychosociaal therapeut systemisch werk met medewerkers die chronische stress ervaren, thuis en op het werk.

Klinisch psycholoog Manu Keirse is autoriteit op het gebied van verdriet, verlies en rouwen. Hij ziet het verbreken van een familieband als levende rouw. In deze aflevering geeft hij tips hoe je hier mee om moet gaan.

Vanaf 14:33 min. word ik gevraagd een terugblik te geven op de uitzending van podcast nr. 10 en de reacties die ik daarop kreeg:

Begrip is een van de key words om onnodig verzuim te voorkomen. Het lijkt simpel, ‘gewoon begrip hebben voor en van.’ Jennifer legt uit wat hierachter schuil gaat en hoe je met elkaar een veilige en supportive omgeving kan creëren.

In BNR Werkverkenners van 8 juni 2021 sprak ik met Rens de Jong over wat Den Haag als politiek centrum zo’n ongezonde werkplek maakt en waarom nu, waarom daar, mensen uitvallen.

Voor Coachfinder, het online platform van Psychologie Magazine met geregistreerde coaches, werkte ik mee aan een artikel over coaching, counselling en psychologische begeleiding. Als register counsellor ABvC® heb ik ruime ervaring in psychosociale begeleiding en therapie van werknemers op de werkvloer.

Coachfinder, 26 mei 2021

Dit is het verschil tussen een coach, counsellor en psycholoog

Coachfinder, het online platform van Psychologie Magazine met geregistreerde coaches, vroeg mij om vijf tips voor werkgevers te geven, bij het voorkomen van burn-out bij thuiswerkende werknemers.

Coachfinder, 27 mei 2021

Vijf tips tegen burn-out bij je thuiswerkende werknemer

‘Laat politici niet alleen keihard werken, maar ook keihard rusten.’
We pleiten voor meer samenwerking en meer menselijke maat. De politiek heeft uiteindelijk een voorbeeldfunctie voor ons allemaal.

Opiniestuk Trouw, 17 april 2021.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateerde dat de werkdruk in Nederland in alle beroepsgroepen is toegenomen. In de AD Ochtendshow to Go van 16 januari 2020 werd ik gevraagd om toe te lichten waardoor dat komt. Vanaf 7:20 min.

“Alarm over hoge werkdruk” – De Ochtendshow to Go

Met Carolien Hamming, directeur CSR-centrum, schreef ik 12 juni 2019 een opinie-artikel in NRC over de ‘nieuwe’ definitie van de WHO over burn-out.

“Doe niet alsof burn-out met werk samenhangt” – NRC

In het kader van de Week van de Werkstress in november 2017 ben ik geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. Lees hier het hele interview, met waardevolle tips voor werkgevers en werknemers.

“Werkstress gaat dus niet vanzelf over” – RD

Vrijwel achter elk verzuim gaat een verhaal schuil. Soms weten mensen dit zelf niet eens. Ze zullen het alleen daarom al niet gauw delen. En al helemaal niet in de media. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Voor organisaties is het belangrijk te beseffen dat ieder zijn verhaal heeft, ook al is het hen (nog) onbekend. Counseling kan er voor zorgen dat iemand met zijn of haar verhaal aan de slag gaat, waardoor iemand duurzamer inzetbaar blijft. Onnodig verzuim wordt voorkomen.

Om aandacht te geven aan het verhaal achter verzuim, heb ik daartoe zelf de eerste stap gezet, door mijn verhaal in 2013 te delen in de Libelle. Ik heb namelijk zelf onder ogen moeten zien, dat ik burn-out raakte en heb hard gewerkt om dit proces voor mij en mijn omgeving ten goede te keren.
Dit artikel is hieronder te lezen, op de pagina’s 126 en 127. Meer informatie hierover staat in dit blog artikel.

“We hebben veel gepraat, ik begrijp hem nu beter en hij mij.” –  Libelle nr. 50-2013