Fysieke en mentale klachten van werknemers kunnen hun oorsprong hebben in persoonlijke achtergronden. Onderstaande informatie helpt cliënten (werknemers) en opdrachtgevers (werkgevers) van Voorkom Onnodig Verzuim, om hiermee effectiever om te kunnen gaan.

Hoogsensitieve mensen

Hoogsensitieve mensen zijn gevoeliger voor prikkels en kenmerken zich door een diepgaande verwerking van die prikkels. Organisaties kunnen heel veel rendement halen uit hoogsensitieve werknemers. Echter als er onvoldoende recht wordt gedaan aan deze eigenschap, kan werkstress ontstaan en ziekteverzuim. Pieter Offermans schrijft blogs over hoogsensitiviteit en werk (voor werkgevers en werknemers).
De online cursus Gelukkig Hoogsensitief helpt bij het zoekproces van je eigen hoogsensitiviteit en het kunnen inzetten als kracht in plaats van het blijven ervaren als zwakte en onprettige kwetsbaarheid, waardoor uitval op de loer ligt.

Hoogbegaafde mensen

Hoogbegaafde volwassenen hebben specifieke talenten die ze in hun werkcontext kunnen inzetten zoals hun analytische vermogen, het snel kunnen schakelen tussen conceptueel en detail niveau, het leggen van relaties tussen verschillende vakgebieden en creativiteit in het oplossen van problemen. Echte outside-the-box-denkers! Vaak komen hoogbegaafden echter niet goed (genoeg) uit de verf. Dit oordeel vellen zij vaak over zichzelf, maar dit kan ook vanuit de omgeving komen. Bijvoorbeeld van een leidinggevende of een opdrachtgever. Dan is er sprake van onnodig verzuim. Dit kan worden voorkomen. Op de website van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen is uitgebreid informatie te vinden voor werkgevers en werknemers. Op de website van Hoogbegaafd in Bedrijf is informatie te vinden over dienstverlening m.b.t. hoogbegaafdheid in de context van werk voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen en UWV-klanten.

Mensen met financiële problemen

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient (bron: NIBUD, 23 mei 2017). Financiële problemen van werknemers (bijvoorbeeld er sprake is van ziekteverzuim of het dienstverband eindigt) zijn vaak lastig alleen op te lossen. Juist daarbij kan de coach van Sammen, specialist in financiële hulpverlening van werknemers, het verschil maken. Zij werken met de medewerker aan financiële stabiliteit wat het goed functioneren op de lange termijn bevordert. Productiviteit en loyaliteit nemen toe. Het risico op verzuim neemt af. Onnodig verzuim wordt daarmee voorkomen.

Jonge ouders

Moeder worden (en ook vader!) zorgt voor een grote verandering in het leven van vrouwen en mannen. Een mooie verandering. Toch kunnen vrouwen het er ook heel moeilijk mee hebben en is de roze wolk soms ver te zoeken. Dit is zeker niet altijd merkbaar op de werkvloer. Men kan zich eenzaam voelen doordat men denkt de enige te zijn die moeite heeft om een nieuwe balans te vinden. Maar dat zijn ze zeker niet! In Perfecte moeders bestaan niet combineert VrouwenCoach en Verloskundige Diana Koster (helaas is zij op 25 april 2016 overleden) haar kennis met ontroerende praktijkverhalen, humor, positiviteit en praktische oefeningen. Dit boek geeft hen daardoor een steuntje in hun rug in deze prachtige, intensieve, en soms ook heel moeilijke nieuwe levensfase.

Mensen in echtscheiding

Werknemers die te maken hebben met echtscheiding lopen vaak risico op een verminderde belastbaarheid. Om onnodig verzuim te voorkomen is het belangrijk hiervoor als werkgever oog te hebben. In dit artikel staan tips voor leidinggevenden en HR om zo’n medewerker goed te begeleiden. Werkgevers kunnen zich laten voorlichten door Werk en Scheiding, om hierover meer te weten te komen.

Vrouwen in de overgang

25% van alle werkende vrouwen is in de overgang (Bron: BG Magazine). Door de klachten die een deel van de vrouwen hierdoor ervaart, is 34% van het verzuim van vrouwen in deze levensfase gerelateerd aan overgangssymptomen. Overgangsklachten brengen niet alleen lichamelijk ongemak met zich mee, maar hebben ook invloed op de mentale gezondheid. Vermoeidheid, slecht slapen, opvliegers, gewrichtsklachten, concentratieproblemen, geheugenstoornissen en depressieve gevoelens is slechts een selectie van de klachten, een negatief effect op de arbeidsproductiviteit is het logische gevolg. U kunt een voorlichtingsbijeenkomst in uw organisatie organiseren, zodat werkgevers en werknemers tips krijgen om mogelijk onnodig verzuim te voorkomen.

Als mensen worden gepest op het werk

Pesten en gepest worden leidt tot spanningen en stress. Er liggen vaak diepere thema’s van verlies aan ten grondslag. Tips voor werkgevers en werknemers om daarmee om te gaan zijn te vinden op de website van Stop Pesten Nu. Bedrijfscounseling helpt iemand die gepest, maar ook degene die het veilig werken voor de ander onmogelijk maakt, bij het ontwikkelen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dan is pesten of slachtofferschap niet meer nodig. U kunt als werkgever  pesten bespreekbaar maken middels het Pestkwartet en informatie vinden bij Pesten op de werkvloer. Daardoor wordt onnodig verzuim voorkomen. Om tot het creëren van gezonde organisaties voor medewerkers te komen, kunt u zich laten inspirereren door een krachtige lezing voor ook voor managers, bestuurders en young professionals.

Mensen met autisme

De eisen van het werk en de werkomgeving kunnen voor mensen met autisme zorgen voor spanningen en werkstress. Voor de werkomgeving is het nodig hierover kennis te vergaren, zodat zij effectiever kunnen omgaan met autisme, bijvoorbeeld door:
-> Informatie voor mensen met autisme
-> Informatie voor mensen die omgaan met mensen met autisme (bijvoorbeeld werkgevers, (sport)coaches e.d.)
-> Informatie over leven met autisme
-> Informatie over omgaan met autisme voor collega’s, leidinggevenden, HR, coaches en arbodienst
-> Gesprekshulp voor collega’s, HR en leidinggevenden

Mensen met AD(H)D

Gemiddeld 4,5% van de volwassenen heeft dagelijks te maken met de gevolgen van AD(H)D. Dus ook op het werk (bron: GGZ Nieuws)  AD(H)D en werk is gesprekspartner voor werknemers met AD(H)D, leidinggevenden, HR, en arbodiensten. Werknemers met AD(H)D kunnen bij Samen Sterk zonder Stigma veel informatie vinden over het omgaan met AD(H)D op het werk.

Wat kunt u als werkgever doen?

De meest gehoorde klacht van een reïntegrerende werknemer is het ontbreken van het gevoel serieus genomen te worden ten aanzien van zijn of haar beperkingen en situatie. Werkgevers denken weinig invloed te hebben op het welzijn van de werknemer als het gaat om bovenstaande onderwerpen. Een goede menselijke betrokkenheid in combinatie met het bieden van duidelijkheid, structuur en waar nodig flexibiliteit heeft een positief effect op het werk en de reïntegratie. Omdat men zich dan pas meer kan richten op mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Vanwege de vertrouwelijke en veilige setting heeft bedrijfscounselling een belangrijke toegevoegde waarde in het begeleiden van zowel de medewerker als de organisatie bij duurzame inzetbaarheid en reïntegratie. Veel van bovenstaande problematieken worden pas helder doordat bedrijfscounseling is ingezet. Daarna kan gerichte en gespecialiseerde hulp worden aangeboden.

Eerstelijnszorg:
Dit is zorg dichtbij huis, die rechtstreeks toegankelijk is voor de patient, zonder doorverwijzing. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. Zorgverleners in de eerstelijnszorg zijn bijvoorbeeld de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en tandarts.

Op het werkelijk inschakelen van deze zorg kan de werkgever lastig directe invloed uitoefenen. De kans is groter dat de medewerker hier dan ook daadwerkelijk gevolg aan geeft, indien u een bedrijfscounsellor inschakelt om de medewerker te ondersteunen bij stressklachten. Dit kan op initiatief van de werkgever én is altijd vrijblijvend. Dat komt doordat deze zich in een andere positie bevindt en vanuit een vertrouwensrelatie met de werknemer werkt.

Kosten voor eerstelijnszorg (reguliere zorg of complementaire zorg) vallen binnen de (aanvullende) zorgpolis van de werknemer, behalve een per polis verschillende eigen bijdrage. Voor counsellingsdiensten geldt per 1 januari 2022 een gedeeltelijke vergoeding door een groot deel van de zorgverzekeraars vanuit de aanvullende polis.

Tweedelijnszorg:
Dit bestaat uit ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg. Toegang tot deze zorg krijgt iemand alleen na verwijzing van een zorgverlener uit de eerstelijnszorg. Let op: niet alle behandelaars uit de geestelijke gezondheidszorg behoren tot de tweedelijnszorg. Eerstelijnspsychologen horen, zoals de naam al zegt, tot de eerstelijnszorg.