Voorkom Onnodig Verzuim heeft een samenwerking met het Stress Centrum.
Deze heeft expertise en biedt activiteiten op het gebied van aanpak van stress bij werknemers en geeft advies aan werkgevers.

Ook bestaat er samenwerking met Marco Hoogendijk, die particulieren en organisaties adviseert en ondersteunt op het gebied van Sport &  Lifestyle. Hij brengt bewustwording en inzicht op het gebied van gezond leven en bewegen.

Graag geef ik u hieronder informatie over andere experts die op hun vakgebied een bijdrage leveren aan het voorkomen van onnodig verzuim van mensen in de werkomgeving en in de persoonlijke levenssfeer.

1. Re-integratiespecialisten ter verkorting van de verzuimduur.
Mevrouw Irene Braaksma, Register Arbeidsdeskundige met eerder opgedane werkervaring bij UWV.

Als een werknemer langdurig ziek wordt, zullen de werknemer en werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren er alles aan moeten doen om het verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk.
1e spoorbegeleiding van (deels) arbeidsongeschikte medewerkers.
Doel: Reïntegreren in de eigen organisatie, rekening houdend met beperkingen en mogelijkheden

2e spoorbegeleiding van (deels) arbeidsongeschikte medewerkers.

Doel: Reïntegreren buiten de eigen organisatie, rekening houdend met de beperkingen en de mogelijkheden.

2. Moeder worden zorgt voor een grote verandering in het leven van vrouwen. Een mooie verandering. Toch kunnen vrouwen het er ook heel moeilijk mee hebben en is de roze wolk soms ver te zoeken. Dit is zeker niet altijd merkbaar op de werkvloer. Men kan zich eenzaam voelen doordat men denkt de enige te zijn die moeite heeft om een nieuwe balans te vinden. Maar dat zijn ze zeker niet! In Perfecte moeders bestaan niet combineert VrouwenCoach en Verloskundige Diana Koster haar kennis met ontroerende praktijkverhalen, humor, positiviteit en praktische oefeningen. Dit boek geeft hen daardoor een steuntje in hun rug in deze prachtige, intensieve, en soms ook heel moeilijke nieuwe levensfase.

3. Hoogbegaafde volwassenen hebben specifieke talenten die ze in hun werkcontext kunnen inzetten zoals hun analytische vermogen, het snel kunnen schakelen tussen conceptueel en detail niveau, het leggen van relaties tussen verschillende vakgebieden en creativiteit in het oplossen van problemen. Echte outside-the-box-denkers!

Vaak komen hoogbegaafden echter niet goed (genoeg) uit de verf. Dit oordeel vellen zij vaak over zichzelf, maar dit kan ook vanuit de omgeving komen. Bijvoorbeeld van een leidinggevende of een opdrachtgever. Dan is er sprake van onnodig verzuim. Dit kan worden voorkomen. Rianne van de Ven (bestuurslid Instituut voor Hoogbegaafde Volwassenen) laat u zien en ervaren hoe zowel het individu als de omgeving kunnen veranderen, leren, of: beter op elkaar afgestemd worden.

4. Poco Loco, over leven en werken met een psychische stoornis
In veel bedrijven en organisaties is vastgelegd hoe men moet omgaan met een medewerker die verzuimt. Maar hoe ga je nu om met een medewerker die niet verzuimt door ziekte maar wel problemen ondervindt in zijn functioneren door een psychische aandoening (en daardoor sprake is van onnodig verzuim in de werkomgeving)? Wat bespreek je met zo’n werknemer? Wat heeft hij nodig? Wat kan hij bieden? Wat kun je als werkgever bieden? Wat kunnen collega’s doen? Met Poco Loco vraagt Marieke Sweens aandacht voor de medewerkers met psychische aandoeningen.

In een prikkelende workshop laat zij zien dat het gaat om relatief eenvoudige dingen waarmee leidinggevenden en collega’s ondersteuning kunnen bieden. Zij legt uit waarom het zo belangrijk is om het gesprek erover níet uit de weg te gaan.
Met als doel dat een psychische stoornis op werk minder eng wordt. Zowel om te hebben, als om over te praten.

Enkele links naar instanties waarnaar in mijn e-book wordt verwezen, geef ik hieronder weer:

5. Counselling. Signaal -> non-coöperatief gedrag in de werkomgeving, problematische re-integratie bij ziekte en/of (privé)problemen. Aan alle onderstaande problematieken wordt tijdens counseling, in een veilige en vertrouwelijke setting, aandacht geschonken. Een counsellor is het eerste station om persoonlijke problematieken te onderkennen alsmede die waar specialistische hulp voor nodig is en daarvoor te kunnen doorverwijzen.
Dit is echter niet altijd nodig. De counsellor kan dan de cliënt (jouw medewerker) begeleiden bij het effectiever leren omgaan met problematische situaties nu en in de toekomst. De medewerker werkt er aan weer gezond, gemotiveerd en productief te zijn. De vitaliteit stijgt en daarmee draagt de werkgever bij aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

6. Budgetcoaching. Heb je binnen je organisatie te maken met medewerkers met financiële achterstanden? De kans is groot dat dit de werknemer niet alleen privé raakt, maar dat het ook gevolgen heeft voor de werkgever.
Signaal -> Verminderd functioneren, een lagere productiviteit, regelmatig verzuim en loonbeslage. Indien het onzichtbaar blijft, komt deze problematiek via counseling aan de oppervlakte.

Je kunt hierin als werkgever een actieve rol spelen waardoor verdere kosten en verzuim worden voorkomen. De mogelijkheden voor budgetcoaching binnen je organisatie zijn groter dan je denkt.

7. Wachtlijstbemiddeling bij zorgverleners
Kan via de zorgverzekering van de medewerker.

Kan ook via een zorgpakket dat organisaties voor haar medewerkers kunnen afsluiten bij een zorgverzekeraar.

Psychische en Fysieke zorg. Signaal -> vitaliteitsklachten. Onder andere middels counseling en inventarisatie middels Persoonlijk Vitaliteits Dashboard van VOV.

 

Eerstelijnszorg=
Zorg dichtbij huis, die rechtstreeks toegankelijk is voor de patient, zonder doorverwijzing. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. Zorgverleners in de eerstelijnszorg zijn bijvoorbeeld de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en tandarts.

Op het werkelijk inschakelen van deze zorg kan de werkgever lastig directe invloed uitoefenen. De kans is groter dat de medewerker hier dan ook daadwerkelijk gevolg aan geeft, indien u een bedrijfscounsellor heeft ingeschakeld. Dat komt doordat deze zich in een andere positie bevindt en een vertrouwensrelatie heeft met de werknemer.

Kosten voor eerstelijnszorg vallen binnen de zorgpolis van de werknemer, behalve een per polis verschillende eigen bijdrage. Voor counselingsdiensten geldt per

1 januari 2014 geen gedeeltelijke vergoeding meer van de zorgverzekeraars.

Tweedelijnszorg=
Tweedelijnszorg bestaat uit ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg. Toegang tot deze zorg krijgt u alleen na verwijzing van een zorgverlener uit de eerstelijnszorg. Let op: niet alle behandelaars uit de geestelijke gezondheidszorg behoren tot de tweedelijnszorg. Eerstelijnspsychologen horen, zoals de naam al zegt, tot de eerstelijnszorg.

Het ontbreken van het gevoel serieus genomen te worden ten aanzien van zijn of haar beperkingen en situatie is de meest gehoorde klacht van een reïntegrerende werknemer. Een goede menselijke betrokkenheid in combinatie met het bieden van duidelijkheid en structuur heeft een positief effect op de interne dan wel externe reïntegratie. Omdat met zich dan pas meer kan richten op mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Vanwege de vertrouwelijke en veilige setting heeft bedrijfscounseling een belangrijke toegevoegde waarde in het begeleiden van zowel de medewerker als de organisatie bij duurzame reïntegratie. Veel van bovenstaande problematieken worden pas helder doordat bedrijfscounseling is ingezet. Pas dan kan gericht en gespecialiseerde hulp worden ingezet.