Jennifer is een zeer deskundige vakspecialist op het gebied van verzuimbegeleiding en casemanagement. Je kunt haar een dossier toevertrouwen en weten dat er al het mogelijke gebeurt dat nodig is om medewerkers op een zorgvuldige en adequate manier te begeleiden. Ze kan goed schakelen tussen wat nodig is vanuit de werkgever en waar een medewerker behoefte aan heeft. Daarbij gebruikt zij haar persoonlijke kwaliteiten en vakinhoudelijke kennis. ExcellentFlex Onderwijs B.V. maakt graag gebruik van de diensten van Voorkom Onnodig Verzuim!

Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Hoge integriteit, Creatief.

33d0914

Sabine FalcoAlgemeen Directeur ExcellentFlex Onderwijs B.V.http://excellentflex.nl

Jennifer is een ideale schakel tussen het bedrijf en de medewerkers. Erg enthousiast en deskundig op met name het terrein van re-integratieproblematiek. Ik kan prima met haar sparren over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en trends.

Adriaan HendrikseDirecteur, eigenaar NPEXhttp://npex.nl

Jennifer heeft een brede, en gedegen kennis en ervaring over het onderwerp re-integratie in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Zij heeft goed naar onze vragen geluisterd en kan zich goed verplaatsen in het kennisniveau dat wij hadden over dit belangrijke onderwerp.

Ik zelf ben projectmanager en ik had nog nooit met het vraagstuk van re-integratie voor een projectmedewerker te maken gehad. Jennifer heeft ons geholpen met raad en daad voor wat wij als projectorganisatie nu en in de toekomst kunnen betekenen. Jennifer reageert snel en voelt zich betrokken bij ons en onze medewerker.

Marcel GeraadsProjectmanager, eigenaar Promavisie (bij Rijkswaterstaat)http://promavisie.nl

Jennifer voelde aan dat het in mijn geval goed werkte om alles echt zelf te doen en haar puur als begeleider te hebben.

Ze voelde aan dat ze mij niet aan het handje moest nemen. Jennifer weet mensen over de streep te trekken ten bate van hun eigen ontwikkeling. Daardoor maak ik nu de juiste keuzes.

En ik ben haar daar nog zeer dankbaar voor.

Enith van TongerenPortretfotograaf, eigenaar van Portret in Bedrijfhttp://portretinbedrijf.nl

Jennifer heeft mij, als eindverantwoordelijke, op professionele wijze een spiegel voor kunnen houden en mij positief kritisch kunnen overtuigen en uiteindelijk ook bewezen dat in verzuimdossiers tussen werkgever en werknemers win-win situaties zijn te realiseren.

Hiervoor creëerde zij de juiste voorwaarden en sfeer en zorgde voor een goede begeleiding van het proces.

Erik, directeur bouwonderneming46 jr.

“Door de oefening ontdekte ik hoe ik met me zelf kan omgaan. Dat gaf mij de mogelijkheid zelf de oplossing te vinden voor mijn problemen. Emoties die ik weggedrukt had met veel spierspanning kwamen naar boven. Dit soort oefeningen zijn fijn. Zo leer ik contact maken met mijn gevoel”.

Arima, IT-medewerker

Jennifer heeft me heel goed geholpen mijn gedachten op een rijtje te zetten. Die inzichten gaven me weer de zin en de kracht om positief naar de toekomst te kijken en niet te veel achterom. Het resultaat is dat ik weer volop bezig ben en elke dag met plezier aan de slag ben.

Patrick, zelfstandig ondernemer40 jr.

Jennifer heeft mij in twee gesprekken een goede aanzet tot nadenken gegeven. Dat doet zij met een open kijk op zaken en niet normerend, waardoor een goede vertrouwensband ontstaat en ook mijn kwetsbare punten bespreekbaar werden.

Jasper, jurist43 jr.