“Jennifer is als counselor een waardevolle toevoeging voor wat ik zelf kan doen als leidinggevende. In die zin dat zij met mensen een stap verder kon zetten in processen waar ik zelf niet mee verder kon, omdat ik daar een band mee heb opgebouwd, of dingen van ze in het werk verwacht.
Mensen kwamen na het counselen terug in het werk met een merkbare groeistap. Hierin zijn bepaalde patronen doorbroken. En zijn ze meer aanspreekbaar op de punten waar ze tegen aan lopen in het werk. Omdat je er dan makkelijker over kunt praten en het minder beladen is.
Het er mag zijn.” – Dhr. Nooteboom, leidinggevende
“De counseling door Jennifer sluit naadloos aan bij ons preventieve en pro-actievebeleid ten aanzien van verzuim. Jennifer krijgt medewerkers onder haar hoede die langdurig in het verzuim dreig(d)en te komen door een gecombineerde problematiek van omgang met werkdruk en issues in de privésfeer. 
Al heel snel na de start van de gesprekken zag ik bij de medewerkers opluchting en meer zelfvertrouwen. Ze komen met meer energie van de gesprekken terug. Ik heb alle vertrouwen in de rest van de trajecten”. – Mw. Groenewegen, HRM beleidsadviseur

“Jennifer is een zeer deskundige vakspecialist op het gebied van verzuimbegeleiding en casemanagement. Je kunt haar een dossier toevertrouwen en weten dat er al het mogelijke gebeurt dat nodig is om medewerkers op een zorgvuldige en adequate manier te begeleiden. Ze kan goed schakelen tussen wat nodig is vanuit de werkgever en waar een medewerker behoefte aan heeft. Daarbij gebruikt zij haar persoonlijke kwaliteiten en vakinhoudelijke kennis. ExcellentFlex Onderwijs B.V. maakt graag gebruik van de diensten van Voorkom Onnodig Verzuim!
Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Hoge integriteit, Creatief.” – Sabine Falco Algemeen Directeur ExcellentFlex Onderwijs B.V. – http://excellentflex.nl

Voorkom Onnodig Verzuim“Jennifer heeft mij, als eindverantwoordelijke, op professionele wijze een spiegel voor kunnen houden en mij positief kritisch kunnen overtuigen en uiteindelijk ook bewezen dat in verzuimdossiers tussen werkgever en werknemers win-win situaties zijn te realiseren. Hiervoor creëerde zij de juiste voorwaarden en sfeer en zorgde voor een goede begeleiding van het proces”.
Algemeen Directeur van een bouwonderneming 

Jennifer heeft een brede, en gedegen kennis en ervaring over het onderwerp re-integratie in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Zij heeft goed naar onze vragen geluisterd en kan zich goed verplaatsen in het kennisniveau dat wij hadden over dit belangrijke onderwerp.

Ik zelf ben projectmanager en ik had nog nooit met het vraagstuk van re-integratie voor een projectmedewerker te maken gehad. Jennifer heeft ons geholpen met raad en daad voor wat wij als projectorganisatie nu en in de toekomst kunnen betekenen. Jennifer reageert snel en voelt zich betrokken bij ons en onze medewerker.