Effectiever leren omgaan met (dreigend) verzuim van uw medewerkers, levert het volgende op voor de continuïteit van de organisatie:

 • minder onnodig verzuim -> mensen die nu niet optimaal functioneren, kunnen op den duur gaan verzuimen. Als een organisatie op tijd interventies pleegt, kan onnodig verzuim worden voorkomen.
 • minder onnodig hoog verzuim -> mensen die nu verzuimen en waarvan de organisatie denkt dat zij eigenlijk wel weer aan het werk zouden kunnen (desnoods in aangepast werk)?) of minder vaak hoeven uit te vallen. Mensen vinden dit vaak zelf ook heel vervelend en waarderen het juist als er aandacht is voor verzuimgedrag. Dit maakt dat deze mensen minder verzuimen.
 • minder arbeidskosten afdeling HR, secretariaat en arbodienst.
 • dankbare werknemers -> mensen zijn bereid de goodwill van de organisatie terug te betalen, ze doen weer makkelijker een stapje extra. Dit levert u een verhoogde productiviteit op.
 • geen vervangingskosten in de vorm van uitzendkrachten (extra kosten) of collega’s (extra werkdruk) en daardoor minder productiviteitsverlies.
 • Afspraken naar klanten in tijd en kwaliteit zijn beter geborgd, want sleutelpersonen vallen niet uit.
 • minder tijd en kosten bij gedwongen verloop -> minder ontslag- en wervingskosten,
 • U blijft een aantrekkelijke werkgever in de nieuwe arbeidsmarkt, waarbij organisaties meer afhankelijk worden van zelfstandig ondernemers/ZZP-ers.
 • minder risico premiesanctie in het kader van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters per 1-1-2014
  -> elke (tijdelijke) werknemer die ziek uit dienst gaat of binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek wordt, daar brengt het UWV u een hogere werkgeverspremie voor in rekening.

Neem gerust contact op om te kijken hoe het trainingsaanbod van Voorkom Onnodig Verzuim u en uw organisatie kan helpen.