Kennismaking

Voor een vrijblijvende ((beeld)bel-)kennismaking van een half uur worden geen kosten in rekening gebracht. Er is ruime aandacht voor je hulpvraag. Wij bespreken op welke wijze Accept. Counselling je kan begeleiden en waar de begeleiding gaat plaatsvinden. Dit kan zijn in de praktijk in Den Haag of in een passende ruimte op je werk, als er meer collega’s zijn die ik begeleid. Er is geen wachtlijst; kennismaking is normaliter binnen een tot twee weken mogelijk.

Tarief counselling en coaching

Het individuele tarief voor particulieren is € 115,00 per uur (vrijgesteld van BTW).
Voor bedrijven en (zorg- en onderwijs)instellingen geldt een uurtarief van € 135,00 en maak ik graag een offerte op maat voor een duurzame aanpak bij verzuim en re-integratie middels bedrijfscounseling in combinatie met CSR®-stresscoaching. Ook een preventief traject is mogelijk, altijd op maat.

Counselling en de zorgverzekering

Counselling of psychosociale therapie bij Voorkom Onnodig Verzuim wordt door een groot aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit heeft geen invloed op het verplichte eigen risico. Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig.

Informeer bij de zorgverzekeraar en / of kijk op de zorgwijzer.
Voorkom Onnodig Verzuim voldoet aan de eisen van de ABvC en de RBCZ. De benodigde AGB-codes van praktijk & zorgverlener zijn bij Voorkom Onnodig Verzuim op te vragen.

Tarief gastlessen, workshops of trainingen

Hiervoor maak ik graag een aanpak op maat met een passend financieel voorstel.

Algemene Voorwaarden

Voorkom Onnodig Verzuim hanteert de volgende algemene voorwaarden. Bij annuleringen binnen 24 uur, is de counsellor genoodzaakt 50% van het normale tarief in rekening te brengen. In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend ter beoordeling van de counsellor, kan hier in het belang van de cliënt van worden afgeweken. Jaarlijks worden de tarieven geëvalueerd en mogelijk geïndexeerd en uiterlijk op 30 april vastgesteld. Eventuele nieuwe tarieven gaan in op 1 juni van het lopende kalenderjaar.

Privacy

Voorkom Onnodig Verzuim hanteert het volgende privacyreglement (pdf).