Vitale medewerkers en een duurzame organisatie?

Bedrijfscounseling: counseling die werkt!

Spreken over verzuimsituaties en daar afspraken over maken, vinden we allemaal lastig. Zeker in organisaties lijkt het zakelijke en persoonlijke aspect soms onvoldoende verenigbaar.

In mijn loopbaan als HRM-professional, maar ook als werknemer, heb ik regelmatig verzuimsituaties meegemaakt, waarbij ik niet anders kon constateren dan dat mensen, zowel werkgever als werknemer, het gevoel hadden elkaar moeilijk te kunnen begrijpen. Het ging dan om verzuim op deze drie gebieden:

 • in de werkomgeving
 • bij ziekte
 • in de persoonlijke levenssfeer

Doorgaans lagen hieraan deze redenen ten grondslag:

 • privéomstandigheden die voor te veel druk zorgen;
 • verstoorde onderlinge verhoudingen op het werk;
 • te weinig arbeidsvoldoening;
 • vitaliteitsklachten;
 • onvoldoende luisterend oor te vinden.

Dit alles komt de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers niet ten goede. En dat is toch waar beide partijen juist belang bij hebben!

Jennifer Elders | registercounselor ABvC® | Psychosociaal therapeut RBCZ | erkend CSR®-stresscoach

– Heeft u tijdens beleid met corona-beperkingen een face to face afspraak voor psychosociale therapie? Dan maak ik graag de volgende afspraken met u, zodat we beiden zo gezond mogelijk blijven. –

Voorkom Onnodig Verzuim ondersteunt werkgevers en werknemers bij het voorkomen van onnodig verzuim door bedrijfscounseling en psychosociale begeleiding, begeleiding van stress- en burn-outklachten volgens de CSR®-methodiek, trainingen, workshops en advies op het gebied van verzuim(preventie).

Waar kunnen wij u bij helpen?

Voorkom Onnodig Verzuim (VOV) staat tussen de medewerker en de organisatie in. VOV staat voor betrokkenheid, verbinding en daadkracht.
Onze werkwijze draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Iemand is duurzaam inzetbaar als hij of zij beschikt over:

 • employability (door management en HR gefaciliteerd)
 • voldoende werkvermogen (o.b.v. Workability Index of door bedrijfsarts gemeten)
 • én vitaliteit (door bedrijfscounselor inzichtelijk gemaakt en begeleid).

Kortom, zonder vitaliteit, geen duurzame inzetbaarheid!

VOV voor Vitaliteit

Vitaliteit is datgene waar een werkgever vaak geen vat op lijkt te krijgen, ook omdat privéomstandigheden kunnen maken dat iemands vitaliteit niet op orde is. Dat is echter wel van wezenlijk belang voor voldoende gezondheid, motivatie en prestatie. Niet alleen voor het individu, maar ook voor de productiviteit en prestaties van een team!

Door bedrijfscounseling in te zetten, kunnen werkgevers de vitaliteit van hun medewerkers wél (indirect) positief beïnvloeden. Onnodig verzuim wordt voorkomen: medewerkers voelen zich gehoord, gaan gezonder leven, worden meer gemotiveerd en zijn productiever in hun werk.

Lees hier meer over de voordelen voor de werkgever. Bent u werknemer, dan vindt u hier informatie over wat bedrijfscounseling nog meer voor u kan opleveren.

Counseling in werk voor inzicht en verbinding

Het Persoonlijk vitaliteitsDashboard is een door VOV ontwikkeld instrument ter ondersteuning van counseling van werknemers. Dit dient een aantal doelen:

 • Het geeft grafisch inzicht in (de ontwikkeling van) de vitaliteitsklachten van de medewerker;
 • De effectiviteit van het counselingstraject (waar het gaat om vitaliteitsklachten) wordt voor alle partijen zichtbaar;
 • Vitaliteit is hiermee op individueel niveau bespreekbaar;
 • Betrokkenheid en verbinding tussen werkgever en werknemer wordt gestimuleerd.
beroepsvereniging voor couceling
CSR-coaching
SCAG