Banner_Check_je_Werkstress JENNIFER

Teveel stress heeft negatieve effecten op iedereen: de medewerker, zijn sociale omgeving, de collega’s en de organisatie. Het is dus in ieders belang dat we de stressreacties goed herkennen en daarop reageren. Maar hoe pak je dat aan? Je  kunt beginnen met een goed gesprek.

Een gesprek voeren met de gesprekskaarten van de “Gespreksleidraad Werkstress” kan met twee personen. In een grote groep kan niet iedereen aan bod komen. Een groepsgrootte van 2-6 personen is ideaal. Je kunt van tevoren de gespreksthema’s bepalen. Voorkom Onnodig Verzuim begeleidt de groep bij het voeren van het gesprek. Dit helpt om er meer uit te halen. Een gespreksleider maakt het makkelijk, beweegt mee met de dynamiek van de groep, zorgt voor een goede dialoog en stimuleert een proactieve houding.

Wij ondersteunen bij het opstellen van een plan, waarbij we onder andere kijken naar het aanbrengen van de nodige prioriteiten, vaststellen van de haalbaarheid en indeling naar complexiteit van de te nemen stappen.

Teveel stress heeft de neiging ons passief te maken. Hierdoor verergert vaak de situatie. Een actieve, oplossingsgerichte houding helpt om lekker aan het werk te blijven!

 

Gespreksleidraad Werkstress

Gespreksleidraad