Verken, Onderzoek en Voer uit

De door Voorkom Onnodig Verzuim ontwikkelde methode volgens welke de counsellingssessies doorgaans in tien sessies worden vormgegeven, heet “Verken, Onderzoek en Voer uit”.

Hierin bied ik een vertrouwde en veilige bedding om de thema’s die spannend kunnen zijn, samen te onderzoeken. Met open vizier, zonder oordeel. Juist daardoor is herstel en groei mogelijk.

Voor we starten is het belangrijk dat ik weet in hoeverre er sprake is van chronische stress- of burn-outklachten. Daarvoor neem ik voorafgaand aan het eerste persoonlijke gesprek een online vragenlijst af, via de beveiligde webomgeving van CSR-centrum. De analyse hiervan wordt dan in het eerste gesprek met u besproken.

Als er sprake is van chronische stress, burn-outklachten of burn-out, dan wordt de CSR-aanpak in de sessies gevolgd. Begeleiding bij fysiek herstel heeft dan prioriteit. Gewoonweg, omdat cognitieve klachten en fysieke uitputting er voor zorgen dat er nog niet direct aan dieperliggende thema’s kan worden gewerkt. Via de beveiligde e-coachingsomgeving is er regelmatig contact mogelijk, worden opdrachten en wordt kennis gedeeld over het herstel- en eventueel re-integratieproces.

Fase 1 “Verken”: de Verkennings- en stabilisatiefase
In het eerste gesprek vertelt u uw verhaal en brengen we uw medische klachten in kaart. Op basis hiervan en op basis van de uitkomsten van de vragenlijst, brengen we overzicht aan en krijgt u een persoonlijk korte termijn advies ten aanzien van herstelgedrag (eet- en slaappatroon, beweging, sociaal contact, huisartsbezoek). We werken aan meer lichaamsbewustzijn van het autonome zenuwstelsel, middels de uitgangspunten van de Polyvagaal Theorie. Indien noodzakelijk verwijs ik voor aanvullende therapie zoals ademtherapie, emotioneel lichaamswerk, body stress release of haptotherapie.

Rond het 1e gesprek: CSR-vragenlijst en inventarisatie klachten VOV-VitaliteitsDashboard©.

Aan de hand van de thema’s op de Transitiecirkel onderzoeken we welke patronen er zijn ontstaan na geleden verliezen en welke belemmeringen er zijn die er voor zorgen dat u zich, vaak al langere tijd, onvoldoende vitaal voelt.

Fase 2 “Onderzoek”: de Onderzoeks- en verwerkingsfase
In deze fase gaan we dieper in op de thema’s van de Transitiecirkel. U gaat uw levenslijn maken, waar we mee gaan werken. Ook geven we indien van toepassing nog steeds aandacht aan fysiek herstel. Als er tot nu toe voldoende ruimte is geweest voor het stoppen van roofbouw en het inzetten van herstelgedrag, zal hier al een stijgende lijn in herstel merkbaar zijn.

Tijdens het traject werken we met verschillende (creatieve) werkvormen, we maken het praktisch, waardoor u ervaringen beleeft. Hierdoor wordt veel helder. Op een cliëntgerichte manier sluit ik in de gesprekken aan bij wat er is. Dat doe ik met behulp van Secure Base Coaching en therapie in de buitenlucht volgens de methode van De Buitenpsychologen©. Daarbij maak ik gebruik van methodieken als Systemisch Werk, Lichaamswerk, Somatic Experiencing, Polyvagaal Theorie, Identiteit Georiënteerde Psychotrauma Therapie (IoPT), Gestalttherapie, rouw- en verliesbegeleiding, Voice Dialogue, Inner Child Therapy, Body Dialogue. Allemaal met het lichaam als ingang naar heling en duurzaam herstel. Indien nodig kan ik zelf EMDR inzetten. Het kan ook zijn dat ik voor EMDR-therapie verwijs naar een BIG-behandelaar.

Na het vijfde gesprek: tussenevaluatie, CSR-vragenlijst en inventarisatie klachten VOV-VitaliteitsDashboard©.

Fase 3 “Voer uit”: de Uitvoerings- en integratiefase
In deze fase integreert u de therapeutische effecten in uw leven, u oefent en experimenteert met nieuw gedrag en nieuwe rollen. Dit is de fase waarin de veranderingen langzamerhand gaan behoren tot uw persoonlijkheid, waarin een nieuw evenwicht vertrouwd gaat aanvoelen. In deze fase vindt tevens voorbereiding op en preventie van terugval plaats. We bespreken eventuele vervolginterventies, voor zover er nog geen zij-interventies zijn ingezet.

Afronding
In deze fase bemerkt u een aanzienlijke toename van vitaliteitsreserves en kunnen we met vertrouwen in de toekomst afscheid van elkaar nemen.

Vlak voor de 10e (en doorgaans – bijna – laatste) sessie: eindevaluatie, CSR-vragenlijst en inventarisatie klachten VOV-VitaliteitsDashboard©, eindrapportage (met uw instemming) aan de werkgever.

Tussentijds overleg met uw leidinggevende en/of HR is mogelijk. Dit gaat áltijd eerst in overleg met u.

Het komt wel eens voor dat tien sessies net niet genoeg voelen om duurzame re-integratie goed vorm te kunnen geven. Dan gaan we op tijd met elkaar en de werkgever in gesprek over een mogelijke voortzetting van het traject met een aantal sessies of aangepaste invulling.