Jennifer is oprichtster en drijfveer achter Voorkom Onnodig Verzuim. Zij rondde in 1997 de HBO-opleiding Human Resources Management in Groningen af en heeft daarna jarenlang ervaring  als HRM-adviseur opgedaan in verschillende organisaties. In 2013 maakte zij een omslag in het werk: haar burn-out in 2011 zette haar op het spoor van de opleiding voor bedrijfscounselor bij Stichting Counseling Nederland. Sinds 2014 is zij Bedrijfscounsellor, registercounsellor ABvC® en sinds 2017 registertherapeut BCZ®. Dit staat voor Beroepsbeoefenaar in de Complementaire Zorg.

Jennifer is kundig in het positief beïnvloeden van arbeidsverhoudingen. Daarbij kijkt zij naar (individuele) problematieken op de werkvloer, bij ziekte en in de persoonlijke levenssfeer. Dit doet zij door counseling van werknemers en werkgevers te trainen en te adviseren over het omgaan met (risico op) ziekteverzuim. Als erkend CSR®-coach begeleidt zij werknemers bij preventie en herstel van burn-out(klachten).

Zij is tevens ervaringsdeskundig op uiteenlopende gebieden waar en waardoor conflicten kunnen ontstaan: werkdruk, stress, burn-outklachten, scheiding, samengesteld gezin, hoogsensitiviteit en (vermoeden van) hoogbegaafdheid. Zij heeft ervaren dat voor (dreigende) conflicten, soms met hulp van buitenaf, altijd weer in vertrouwen wegen te bewandelen zijn. Hoe moeilijk of ver weg dat soms ook lijkt.

Jennifer heeft een scala aan methodieken tot haar beschikking, waarbij zij praktijkervaring en steeds nieuwe inhoudelijke kennis en professionele vaardigheden combineert. Hierdoor stelt zij medewerkers op alle lagen in een organisatie in staat hun mogelijkheden, capaciteiten, verlangens en grenzen te onderzoeken en kenbaar te maken. En te groeien naar een mentaal en fysiek gezonde manier van leven.

Dit leidt tot meer begrip, betere conversatie en creatieve oplossingen. Het bespaart de werkgever én de werknemer negatieve energie, tijd en geld, wat voor alle partijen beter werkt!

Kenmerken die haar als mens typeren, zijn:

 • invoelend
 • verbindend
 • betrokken
 • daadkrachtig
 • open
 • het menselijk én zakelijke aspect op een prettige wijze kunnen combineren

Hierdoor kan zij situaties goed inschatten en spreekt zij van nature gemakkelijk met medewerkers op verschillende lagen en plekken, zowel in grote als in kleine organisaties.

Overzicht van gevolgde opleidingen en leertherapie:

 • HBO Personeel & Organisatie (afgerond 1997)
 • Bedrijfscounselling – Stichting Counselling Nederland (afgerond 2015)
 • Technologiecluster Werkdruk TNO (2015 – 2016)
 • CSR Centrum – Chronische Stress Reversal (afgerond 2016)
 • Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis -Trance Art Academy CPION erkend (afgerond 2016)
 • Professioneel Begeleiden bij Verlies – De School voor Transitie (2016)
 • Secure Base Coachen – De School voor Transitie (2017)
 • Secure Base Systeemcoachen- De School voor Transitie (2019)
 • Systemisch Werken, basistraining – De Eerste Verdieping (2019)
 • Leiden vanuit vrouwelijke kracht – De School voor Transitie (2019)
 • Werken met de BAT, Burn-out Assessment Tool – BIvT (2020)
 • EMDR, practitioner – BIVT (afgerond 2021)
 • Opleiding Integrale Trauma Coaching – Alba Academie (2021)
 • Tweedaagse Workshop Seksuele overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie – Body Mind Opleidingen (2021)
 • Masterclass Taal van Transitie – De School voor Transitie (2021)
 • Vierdelige Masterclass De Polyvagaal Theorie in Therapie – Deb Dana, Uitgeverij Mens! (2021)
 • Inspirational Breathwork, ademcoaching – Trance Art Academy (2022)
 • Voice Dialogue Basisopleiding, niveau 1 – Voice Dialogue Instituut Vlaanderen (2022)
 • Voice Dialogue Facilitator, niveau 2 – Voice Dialogue Instituut Vlaanderen (2022)
 • Vierdelige Masterclass De levende erfenis is van trauma helen – Janina Fisher, Uitgeverij Mens! (2022)

Overzicht van gevolgde bijscholing voor Psychosociale en Medische Basiskennis:

 • Hersenen en Bewustzijn – BiVT (2019)
 • Angst-, depressie- en seksuele stoornissen – BIvT  (2021)
 • Slaap- verslaving- en psychoseksuele stoornissen – BIvT (2021)
 • Farmacologie en psychofarmaca – Con Amore (2022)

Als register counsellor ben ik aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors. Aanvullende zorgpolissen dekken en deel van de kosten van psychosociale therapie en counselling.

beroepsvereniging voor couceling

Als psychosociaal therapeut ben ik ingeschreven in het register van de Koepelorganisatie van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg. Aanvullende zorgpolissen dekken en deel van de kosten van psychosociale therapie en counselling.

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR-methodiek (Chronische Stress Reversal) van CSR-centrum.

Sinds 2020 Bestuurslid ISMA Nederland. In die hoedanigheid heb ik meegewerkt aan de “Leidraad voor hersteltijd op het werk” voor werkgevers en werknemers om het gesprek over hersteltijd op tijd te kunnen voeren.

In het technologiecluster Werkdruk van TNO leerde ik werken met de werkdrukwegwijzer van TNO om werkdruk systematisch aan te pakken.

Vanuit mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij een gespecialiseerde geschilleninstantie, de Stichting Complement en Alternatieve Gezondheidszorg.

SCAG