Verken, Onderzoek en Voer uit

De door Voorkom Onnodig Verzuim ontwikkelde methode volgens welke de counsellingsgesprekken worden vormgegeven, heet “Verken, Onderzoek en Voer uit”.

Fase 1 “Verken”: uw situatie inventariseren
Wat is er aan de hand? U vertelt uw verhaal, we brengen de problemen in kaart en we brengen overzicht aan.

Na het 1e of 2e gesprek: meting vitaliteit en rapportage VOV-VitaliteitsDashboard©.

Fase 2 “Onderzoek”: oorzaken onderzoeken en doelen stellen
In deze fase (5e t/m 8e geprek) gaan we dieper in op oorzaken (persoonlijke overtuigingen, leefstijl) van bepaalde verschijnselen en klachten. Vervolgens formuleert u wat u nodig heeft, wat u wilt veranderen, welke mogelijkheden er zijn en welke oplossingen hiertoe bijdragen.

U gaat doelen stellen en zelf vastleggen. Deze gaan we nader bekijken: welke omstandigheden en voorwaarden zijn belangrijk voor u om die doelen te realiseren? Welke krijgen prioriteit?

Na het vijfde gesprek: meting vitaliteit en rapportage VOV-VitaliteitsDashboard©.

Fase 3 “Voer uit”: een actieplan maken
Hier gaat u uw actieplan formuleren. Welke acties zijn nodig om uw doelen te realiseren? Welke hebben prioriteit? Op welke termijn zou u die acties kunnen uitvoeren? Wie of wat heeft u daarvoor nodig? Hoe zou u dat kunnen doen?

In deze fase gaat u uw acties ook in de praktijk brengen.

Na het 10e (en doorgaans – bijna – laatste) gesprek: meting vitaliteit en rapportage Persoonlijk VitaliteitsDashboard©.

Tijdens het traject werken we met verschillende (creatieve) werkvormen, we maken het praktisch, waardoor u ervaringen beleeft. Hierdoor wordt veel helder.

De rapportage komt u misschien enigszins vreemd voor in relatie tot vertrouwelijkheid. De reden hiervan is dat veel werkgevers het prima vinden als er in alle vertrouwelijkheid gesprekken gaande zijn, waarvan zij de kosten op zich nemen. Werkgevers erkennen ook dat vertrouwelijkheid en vrijwilligheid een voorwaarde is voor succesvolle counselling. Echter, zij willen wel graag weten in hoeverre er sprake is van vooruitgang in gezondheid, plezier en prestaties. Dit maakt ook, dat zij zich betrokken kunnen blijven voelen bij de ontwikkeling die je gaat doormaken. Hierdoor zou een goede communicatie mogelijk moeten zijn en uw situatie door uzelf beter bespreekbaar. En dit is een van de voorwaarden voor het voorkomen van onnodig verzuim!

Op verzoek van u en uw werkgever zijn tussentijdse evaluatiemomenten met elkaar mogelijk. Na circa 6 weken evalueren we samen uw genomen stappen.