U maakt kennis met de instrumentele kant van verzuimbegeleiding en uw verantwoordelijkheid daarin, zonder de menselijke kant uit het oog te verliezen!

U krijgt goed inzicht in de ins en outs van de Wet Verbetering Poortwachter, de verplichtingen naar het UWV en welke instrumenten u kunt of moet inzetten om het ziekteverzuim in uw organisatie te verlagen en de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten.

Het VOV-VitaliteitsDashboard© komt aan de orde. Wanneer kan het worden ingezet en wat is het doel ervan? Hoe kan je als leidinggevende het gesprek hierover aangaan met de medewerker? Hoe draag je dan werkelijk bij tot het stimuleren van de vitaliteit van je medewerker?

U bent na deze training in staat om vroegtijdig de regie te nemen bij verzuim en daarmee actief verzuimmanagement toe te passen.