Voorkom Onnodig Verzuim werkt bij haar missie samen met andere zelfstandig werkende professionals en bedrijven.

 Harry Pasveer | Bedrijfsarts, BIG-geregistreerd

Als bedrijfsarts adviseer ik werknemers en werkgevers vanuit mijn medisch specialisme voor werk en gezondheid. Mijn benadering kenmerkt zich door respect voor de verscheidenheid van mensen en organisaties. Hierdoor ben ik erop gericht om de mate van zelfredzaamheid te vergroten. Met een moderne en innovatieve kijk wil ik helpen een brug te slaan tussen problemen en oplossingen. De ontwikkeling die dit met zich meebrengt geeft mij voldoening.

Centraal staat wat mij betreft het streven dat mensen “lang en gezond” kunnen werken in “vitale en veerkrachtige” organisaties.

In 2006 hebben mijn partner en ik onze maatschap opgericht. Wij verlenen onze diensten vooral in de Randstad. Landelijke dienstverlening wordt gerealiseerd vanuit onze samenwerkingsverbanden. Daarnaast kunt u gebruik maken van ons uitgebreide netwerk van professionals in andere vakgebieden. Waaronder die van Voorkom Onnodig Verzuim.

register Bedrijfscounselor | NOLOC-gecertificeerd Loopbaancoach

Marieke Brands | register Bedrijfscounselor | NOLOC-gecertificeerd Loopbaancoach

“Werk is zoveel meer dan een manier om je brood te verdienen. Plezier in je werk maakt het hele leven plezieriger”.

Marieke Brands begeleidt al ruim 25 jaar mensen die niet goed (meer) weten wat ze willen en kunnen naar werk dat echt bij ze past zodat ze weer met plezier aan het werk gaan. Dat doet zij sinds 2005 als zelfstandige werkend vanuit LoopbaanZaken, in loopbaantrajecten, outplacement en sinds 2014 ook met Bedrijfscounseling. Alle methodieken, professionele spelvormen en instrumenten die zij in de loop der jaren in haar LoopbaanKoffer heeft verzameld, zet zij naar behoefte in. Praktisch, realistisch en resultaatgericht. Uitgaand van kwaliteiten, drijfveren, mogelijkheden en wensen, met als uitkomst ‘die’ nieuwe baan of uitdaging die maakt dat iemand weer met plezier aan de slag gaat.

Veranderen is soms eng, moeilijk of pijnlijk; inzicht in eigen opvattingen en gedragspatronen kan dat proces aanmerkelijk versnellen. Wat Marieke steevast terugkrijgt van cliënten is dat haar mix van betrokkenheid, deskundigheid, humor en respect maakt dat mensen zich veilig voelen zich echt te laten zien, echt te bespreken waar het om draait. Dit verhoogt het zelfinzicht en stimuleert het maken van keuzes die leiden tot grotere persoonlijke effectiviteit en vitaliteit.

 Lia van den Berg | Counselor voor chronisch zieke medewerkers | Maatschappelijk Werker

“Doordat cliënten zich bewust worden van hun grenzen, maar ook van hun kwaliteiten en talenten zijn zij in staat beter te functioneren”.

Lia begon haar loopbaan in de zorg en heeft daarna als maatschappelijk werker gewerkt in diverse functies bij een welzijnsinstelling in Dordrecht. Ze heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van psycho-sociale therapie. Sinds 2011 heeft ze haar eigen praktijk voor Verbeeldende therapie. Zij richt zich in haar werk op mensen (voornamelijk vrouwen) die te kampen hebben met chronische lichamelijke en/of psychische klachten. Door deze cliënten te leren zichzelf en hun situatie volledig te accepteren voorkomt zij dat deze zich onnodig ziek melden.

Doordat cliënten zich bewust worden van hun grenzen, maar ook van hun kwaliteiten en talenten zijn zij in staat beter te functioneren. Ze ervaren meer werkplezier en zijn gemotiveerder om dat wat ze wel kunnen zo goed mogelijk te doen.

Esther Bergsma | register Bedrijfscounsellor

Esther Bergsma | register Bedrijfscounselor | expert hoogsensitiviteit en burn-outpreventie

“Jezelf begrijpen en met compassie kunnen bekijken is het beginpunt van een gelukkiger leven”.

Esther is bedrijfscounselor bij WerkZorgCombinatie en expert op het terrein van hoogsensitiviteit en burn-outpreventie. Zij heeft gewerkt als onderzoeker, projectleider en leidinggevende bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna was zij manager bij een vakbond. In die jaren heeft ze expertise opgebouwd over de omstandigheden waaronder mensen optimaal kunnen presteren. Nu helpt zij via haar bureau WerkZorgCombinatie (hoogsensitieve) werknemers die omstandigheden te creëren. Hoogsensitieve werknemers leveren hoge kwaliteit en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn echter ook gevoeliger voor stress en burn-out. Esther helpt hen met de lastige kanten van de eigenschap om te gaan, waardoor zij beter gaan functioneren.

Esther is zelf hoogsensitief en heeft het platform hoogsensitief.nl opgericht. “Deze eigenschap is nog vrij onbekend maar zowel in het bedrijfsleven als in de hulpverlening is kennis van deze eigenschap onmisbaar. Nu branden hoogsensitieve werknemers onnodig op, terwijl zij zoveel kwaliteiten in te brengen hebben”.

Duurzaam Verander Vermogen

Duurzaam Verandervermogen begeleidt organisaties om het tempo van de veranderingen in hun omgeving bij te houden met een concrete, praktijkbewezen veranderaanpak gericht op het herstellen van focus, verbinding en leiderschap waardoor vertrouwen terugkomt, nieuwe kansen ontstaan en uiteindelijk bestaansrecht voor de toekomst geborgd blijft.

Met hun methode en aanpak en met úw energie bereiken zij dat:

• Focus op het primaire proces wordt hersteld en dat bestaansrecht, waarden & gedrag en ambities weer leidend worden,
• Verbinding tussen mensen wordt hersteld,
• Leiderschap weer iets van iedereen wordt!

Het resultaat hiervan is dat:

• Organisaties het vermogen hervinden om zich blijvend aan te passen aan de steeds weer veranderende werkelijkheid,
• Duurzaamheid in verandervermogen is geborgd door overdracht van kennis, ervaring én een concrete aangeleerde aanpak,
• Initiële en structurele kostenbesparingen én kansbenutting worden bereikt!

Zij organiseren verandering en veranderen organisaties!