Ziekteverzuim kost een werkgever per medewerker gemiddeld € 250,00 per dag. Dat komt al gauw neer op €5.000,00 per maand. Als de werkgever de voorgeschreven verplichtingen van de Wet Poortwachter niet nakomt, ontstaan er problemen in de arbeidsrelatie en moet de werkgever het loon van de werknemer een jaar langer doorbetalen om alsnog aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De werkgever is daarnaast volgens de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) financieel verantwoordelijk voor de gevolgen van instroom van zieke (ex-)medewerkers naar UWV, óók na een tijdelijk dienstverband of zelfs ontslag. Een verhoogde ZW of WIA-premie volgt en/of u bent maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor deze medewerker.

Alle reden dus om onnodig verzuim te voorkomen!
De Wet Verbetering Poortwachter schrijft werkgevers voor dat zij bij elk ziektegeval een casemanager aanwijzen, die namens de werkgever partijen begeleid bij naleving van de verplichtingen van deze wet. Een goede casemanager beschikt hiervoor over kennis op het gebied van psychische gezondheidsproblemen en kennis op het gebied van de interactie tussen geestelijke gezondheid en werk-gerelateerde factoren. Voorkom Onnodig Verzuim beschikt over deze kennis en verzorgt voor kleinere MKB-bedrijven het casemanagement.

Wat doet een casemanager?

   • Verzorgen van de stappen conform de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter
   • Contact met de medewerker over verzuimverloop en mogelijkheden tot re-integratie;
   • Contactpersoon voor werkgever bij bedrijfsarts / Arbodienst en indien van toepassing bij verzuimverzekeraar;
   • Opstellen en advies Plan van Aanpak in overleg met werkgever en werknemer;
   • Bewaken in hoeverre het Plan van aanpak wordt of kan worden uitgevoerd en verzorgen bijstelling;
   • Verslaglegging voor re-integratieverslag verzorgen;
   • Bewaken van de termijnen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en hiernaar handelen;
   • Indien gewenst aanwezig bij re-integratiegesprekken met leidinggevende en medewerker;
   • Onderzoeken van (interne en externe) re-integratiemogelijkheden;
   • Onderzoeken benodigde interventies;
   • Analyseren van informatie en effectief en passend handelen.

Een belangrijk uitgangspunt is overigens dat counseling en casemanagement tegelijkertijd van en door dezelfde persoon niet samen gaan, om belangenvertrengeling te voorkomen.

Samenwerking met Bedrijfsarts, Arbeidsdeskundige en/of 2e Spoor re-integratiecoach en GZ-psycholoog
In samenwerking met dr. Harry Pasveer, zelfstandig werkend bedrijfsarts, verzorgt Jennifer Hanenberg Elders het casemanagement voor MKB-bedrijven. Indien nodig zetten wij extra benodigde expertise in van mr. Irene Braaksma, Arbeidsdeskundige en/of re-integratiecoach 2e Spoor. Zij beschikt door haar werkervaring tevens over uitgebreide en specifieke UWV-kennis. In situaties waarin Jennifer als casemanager Wet Poortwachter werkt en derhalve niet als (register) bedrijfscounselor kan optreden, kan bij psychische klachten GZ-psycholoog Christel Westgeest worden ingeschakeld. Door onze expertise en efficiënte en daadkrachtige communicatie kunnen wij u uitermate goed van dienst zijn.

U betaalt wat u afneemt. Wij houden kantoor in de directe omgeving van het Gemeentemuseum in Den Haag.

“Jennifer is een zeer deskundige vakspecialist op het gebied van verzuimbegeleiding en casemanagement. Je kunt haar een dossier toevertrouwen en weten dat er al het mogelijke gebeurt dat nodig is om medewerkers op een zorgvuldige en adequate manier te begeleiden. Ze kan goed schakelen tussen wat nodig is vanuit de werkgever en waar een medewerker behoefte aan heeft. Daarbij gebruikt zij haar persoonlijke kwaliteiten en vakinhoudelijke kennis”.

“ExcellentFlex Onderwijs B.V. maakt graag gebruik van de diensten van Voorkom Onnodig Verzuim!
Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Hoge integriteit, Creatief”

Casemanagement