Jennifer is oprichtster en drijfveer achter Voorkom Onnodig Verzuim. Zij heeft jarenlange ervaring als HR-adviseur in verschillende organisaties, is register Bedrijfscounselor en registertherapeut BCZ®. Dit staat voor Beroepsbeoefenaar in de Complementaire Zorg.

Zij is kundig in het positief beïnvloeden van arbeidsverhoudingen. Daarbij kijkt zij naar (individuele) problematieken op de werkvloer, bij ziekte en in de persoonlijke levenssfeer, door counselingsgesprekken met werknemers te voeren. En werkgevers te trainen en te adviseren over het omgaan met (risico op) ziekteverzuim. Als erkend CSR-coach begeleidt zij werknemers bij het herstellen van burn-out(klachten).

Zij is tevens ervaringsdeskundig op uiteenlopende gebieden waar en waardoor conflicten kunnen ontstaan: werkdruk, stress, burnoutklachten, scheiding, nieuw samengesteld gezin, hoogsensitiviteit en (vermoeden van) hoogbegaafdheid. Zij heeft ervaren dat voor (dreigende) conflicten, soms met hulp van buitenaf, altijd weer in vertrouwen wegen te bewandelen zijn. Hoe moeilijk dat soms ook lijkt.

Jennifer heeft een scala aan methodieken tot haar beschikking, waarbij zij praktijkervaring en steeds nieuwe professionele – inhoudelijke kennis combineert. Hierdoor stelt zij werknemers in staat hun mogelijkheden, capaciteiten, wensen en grenzen te onderzoeken en kenbaar te maken. En te groeien naar een mentaal en fysiek gezonde manier van leven.

Dit leidt tot meer begrip, conversatie en oplossingen. Het bespaart de werkgever én de werknemer negatieve energie, tijd en geld, wat voor alle partijen beter werkt!

Kenmerken die haar als mens typeren, zijn:

  • invoelend
  • verbindend
  • betrokken
  • daadkrachtig
  • open
  • het menselijk én zakelijke aspect op een prettige wijze kunnen combineren

Hierdoor kan zij situaties goed inschatten en spreekt zij van nature gemakkelijk met medewerkers, managers en directieleden, zowel in grote als in kleine organisaties.

CSR-partner

In samenwerking met TNO